Софийски военен съд
Наказателно от общ характер
No 0067 / 2008
Присъда №0067/02.10.2008г.
Присъда
08-12-2008

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

Днес, 02.10.2008 г.,Софийски военен съд в град София, в открито съдебно заседание в състав:

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. Цанко Грозев

 при секретар С. Радулова и с участието на Софийски военен прокурор майор И. Георгиев, по наказателно общ характер дело № 0067/2008 г., докладвано от председателя против Иван Атанасов Иванов – бивш главен комисар от МВР, за престъпления по чл. 311 ал. 1 и чл. 387 ал. 1 от НК.

         На основание чл. 301, чл. 303 и чл. 305 от НПК, съдът

П Р И С Ъ Д И :

  ПРИЗНАВА  подсъдимия И.А.И. – зам. директор на Главна дирекция „…..” при Национална служба „….” – МВР, роден на ХХХ г. в гр. ХХХ, живущ в ХХХ, българин, български гражданин, с висше образование, женен, неосъждан, ЕГН ХХХХ

ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че

         На 14.05.1998 г. в гр. ХХХ, обл. ХХХ, в качеството си на длъжностно лице – ХХХХ полиция в РПУ – гр. ХХХ, в кръга на службата си съставил официален документ – рапорт рег.№ …./14.05.1998 г., в който удостоверил неверни обстоятелства, с цел да бъде използван този документ като доказателство за тия обстоятелства, поради което и на основание чл. 311, ал.1 НК и чл. 54  НК му НАЛАГА  наказание „лишаване от свобода” в размер на 1 /ЕДНА/ ГОДИНА И 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА.

За времето от 14.05.1998 г. до 18.03.2008 г. не изпълнил задълженията си по служба – чл.61 и чл.253, ал.1 от Инструкция № І-р-66 от 27.07.1976 г. на МВР и чл.49, чл.53, чл.195, ал.1 и чл. 196 от Инструкция № І-60/24.06.1998 г. на МВР  и от това произлезли вредни последици – ХХХХХ и ХХХХ, поради което и на основание чл. 387, ал.1 НК и чл. 54 НК му НАЛАГА  наказание  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на 1 /ЕДНА/ ГОДИНА.

На основание чл. 23, ал.1 НК НАЛАГА  за изтърпяване  най-тежкото от така определените наказания, а именно 1 /ЕДНА/  ГОДИНА и 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.66, ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за срок от 3/ТРИ/ ГОДИНИ.

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Военно-Апелативен съд – град София  в 15-дневен срок.

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg